W PRZYPADKU SPRĘŻYNY NACIĄGOWEJ PROSIMY POMINĄĆ TO POLE

Sprężyny naciskowe wypełnić pola D, DZ lub DW lub DP, Z lub ZC lub S=H, LO
Sprężyny naciągowe wypełnić pola: D, DZ lub DW lub DP, ZC, LO
Sprężyny skrętne wypełnić pola: D, DZ lub DW, Z, LH

ul. Lotników 2, Skuszew
07-201 Wyszków

NIP 762-177-70-88
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawa
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000131156
Kapitał Spółki 304.500,00zł
BDO 000122179

tel. +48 29 742-20-75
email: sprzedaz@wfs-metalurgia.com.pl